het Ambitiespel

Stap 1Stap 1: Maak een webpagina aan om je publiek meer te vertellen over dit product.


Het ambitiespel

Een gespreksmiddel om elkaar te versterken! Een mogelijkheid om je doelen om te zetten in realiseerbare plannen.


Bestellen kan via een mail naar ambitiespel@gmail.com

Achtergrondinformatie:


Waarom zou je een ambitiespel ontwikkelen?


Over ambitie en vrouwen is en wordt veel geschreven en veel gevonden. In onze ervaring is dat bij vrouwen onderling het woord Ambitie en het spreken daarover vaak een negatieve beleving hebben. Het woord Ambitie wordt op verschillende wijze gedefinieerd en het gevolg daarvan is dat bij besprekingen over dit thema je soms verzandt in een discussie over de definitie ten kostte van het gesprek over wat je wilt bereiken en hoe je dat zou kunnen doen. Er is een associatie met met zelfzuchtigheid, egoisme, jezelf op de borst trommelen of anderen manipuleren voor eigen doelen. Deze negatieve associaties met ambitie maken dat het realiseren wensen en dromen veel mensen in de weg staat en dat maakt dat er noodzaak bestaat dit onderwerp op een positieve wijze onder de aandacht te brengen.


In 2018 begon onze zoektocht naar hoe we een uniek product konden creëren dat ruimte biedt voor discussie over persoonlijke ambitie en het waarmaken daarvan. Teven biedt die spel ruimte om elkaars standpunt en daarmee het maatschappelijke beeld van ambitie te ontdekken.


Onderweg kwamen we tot een aantal conclusies

  • Vrouwen ontkennen vaak ambitie, terwijl mannen ambitie omarmen.
  • Ambitie vereist een beeld van de toekomst waar je naar toe kan werken door vaardigenheden en vakmanschap te ontwikkelen. Vakmanschap en erkenning zijn de gezamelijke aanjagers van ambitie.
  • Ambitie is een proces waarin drie zaken doorslaggevens zijn, capaciteit, motivatie en omgeving.
  • Ambitie veranderd gedurenden de levensfase, maar blijft dat om verandering te bewerkstelligen er altijd een begin is vanuit ambitie. Generaties kunnen van elkaar leren.
  • Ambitie heeft betrekking op velerlei gebieden zoals: persoonlijke groei / werk en carrière / gezondheid / familie en vrienden / ontspanning / partner / financieel en materieel / hobby en vrije tijd.
  • Levendigheid en plezier hang samen met het niveau van eigenwaarde en hun algemene gevoel van welzijn. Daarin spelen de volgende zaken een rol: Gebrek aan aanmoediging; Tegenstrijdige culturele eisen; Balans zorgtaken; Identiteit wordt in toenemende mate bepaald door werk, mannen stellen die prioriteit vrouwen veel minder; Vader krijgt toejuiging bij zorgtaken, bij vrouwen is het vanzelfsprekendheid.


Is het mogelijk al deze facetten te vangen in één spel of gesprek? Waarschijnlijk niet, maar ook niet elke facet is voor ieder persoon even belangrijk. Essentie van wat wij willen is dat je in gesprek met de ander jezelf en je omgeving leert aftasten en weer in contact komt met wat je echt belangrijk vindt.


Het Ambitiespel schept de omstandigheden door hardop te durven dromen en dan ook nog de erkenning en steun te ondervinden om verder te komen door de groep waarmee je je ambitie(s) bespreekt. Nu zijn wij op het punt gekomen dat ook wij erkenning zoeken door hardop te durven dromen en dat is het spel in productie kunnen nemen, zodat het breder gedeeld kan worden. Tijdens het Lustrum 2021 werdt het eerste spel aangeboden aan de voorzitster van de VVAO Arnhem, Angel Klunder. Er er was een workshops waarin we de deelnemers met elkaar in gesprek brachten over Ambitie in zijn algemeenheid en hoe voed je op een gezonde manier je eigen ambitie.


Het is onze ambitie dat meer mensen ontdekken waar wat belangrijk is voor hen in het leven en dat ze de ondersteuning zoeken en vinden om hun doelen na te streven én te bereiken. Wat je doel ook is, iedereen verdient een kans om zijn dromen na te jagen.


Margaret van Diermen en Ilse Schoneveld.